leden 2017 | Platforma apeluje na vládu ČR, aby nepromeškala jedinečnou příležitost k zásadní změně systému psychiatrické péče. Změna má vést k deinstitucionalizaci péče a nelze ji dosáhnout pomocí investic do stávajících psychiatrických nemocnic, jak zaznívá ve sdělovacích prostředcích v posledních měsících.
Žádá o informace, jak bude nadále zajišťován proces transformace podle schválené Strategie reformy psychiatrické péče po zrušení Odboru koncepcí a strategií na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Prohlášení zde