Stávající členové Platformy
Green Doors AKS SYMPATHEA DIALOGOS
Mgr. Josef Gabriel FOKUS Praha VIDA
Spolek KOLUMBUS MUDr. Ondřej Pěč

Klinika ESET

Mgr. Pavel Říčan

CMHCD

MUDr. Martin Jarolímek Sanatorium Ondřejov MUDr. Jan Pffeifer

 

Proč se stát členem/členkou Platformy?
  • Budete mít šanci ovlivnit dění v probíhající reformě psychiatrické péče v ČR
  • Setkáte se s širkou multidisciplinární platformou, která je složena z uživatelů, poskytovatelů služeb, rodičů, doktorů, psychiatrů, zastupců samosprávy a státní správy a dalších
  • Chceme docílit toho, že psychiatrická péče bude po transformaci přístupnější a dostupnější všem lidem.
  • Chceme, aby středem systému byli pacienti a klienti a byl brán zřetel na jejich potřeby. Totéž platí i o rodičích a dalších skupinách v platformě obsažených.
  • Nikdo nemá výhradní právo na  nejlepší a jediný pravdivý názor, přispějme různorodostí těchto názorů k optimálnímu směrování reformy.
Jak se stát členem/členkou Platformy?
  • Členem Platormy se může stát právnická i fyzická osoba
  • Nezbytnou podmínkou členství je přihlášení se k principům  (viz sekce Co je cílem platformy?) a Deklaraci Platformy pro transformaci.
  • Vyplnit formulář pro fyzické osoby nebo formulář pro právnické osoby s předběžnou přihláškou v elektronické podobě. Na základě této předběžné přihlášky a případných dalších vyžádaných dokumentů bude rozhodovat výbor platformy o přijetí či nepřijetí nového člena.
  • Zaplacením ročního členského polatku ve výši 200 Kč pro fyzickou osobu a 1000 Kč pro právnickou osobu
  • Členství v Platformě není nárokové
Share This