Stávající členové Platformy
 
 
Jan Pfeiffer Martin Fojtíček Jana Pluhaříková-Pomajzlová Renata Žabová

 

Proč se stát členem/členkou Platformy?
 • Budete mít šanci ovlivnit dění v probíhající reformě psychiatrické péče v ČR
 • Setkáte se s širkou multidisciplinární platformou, která je složena z uživatelů, poskytovatelů služeb, rodičů, doktorů, psychiatrů, zastupců samosprávy a státní správy a dalších
 • Chceme docílit toho, že psychiatrická péče bude po transformaci přístupnější a dostupnější všem lidem.
 • Chceme, aby středem systému byli pacienti a klienti a byl brán zřetel na jejich potřeby. Totéž platí i o rodičích a dalších skupinách v platformě obsažených.
 • Nikdo nemá výhradní právo na  nejlepší a jediný pravdivý názor, přispějme různorodostí těchto názorů k optimálnímu směrování reformy.
Jak se stát členem/členkou Platformy?
 • Členem Platormy se může stát právnická i fyzická osoba
 • Nezbytnou podmínkou členství je přihlášení se k principům  (viz sekce Co je cílem platformy?) a Deklaraci Platformy pro transformaci.
 • Vyplnit formulář pro fyzické osoby nebo formulář pro právnické osoby s předběžnou přihláškou v elektronické podobě. Na základě této předběžné přihlášky a případných dalších vyžádaných dokumentů bude rozhodovat výbor platformy o přijetí či nepřijetí nového člena.
 • Vyplnit formulář ve formátu Word a zaslat ho naskenovaný na adresu jpoljakova@seznam.cz nebo poštou na adresu:
  • Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví, z. s., Bulharská 26, 101 00 Praha 10 – Vršovice
 • Zaplacením ročního členského polatku ve výši 200 Kč pro fyzickou osobu a 1000 Kč pro právnickou osobu
 • Členství v Platformě není nárokové
Share This