24.11.2022 se konalo setkání členů Platformy s Mgr. Zuzanou Durajovou.

S paní Durajovou, právničkou z Kanceláře veřejného ochránce lidských práv, odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením, si členové Platformy povídali o stavu dodržování zákonů v oblasti lidských práv u osob s duševním onemocněním, a to zejména v nemocnicích a institucích.