Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví je seskupení zástupců odborných společností, poskytovatelů služeb, pacientských a rodičovských organizací jakož i jednotlivců, kteří jsou přesvědčeni, že jediným řešením neutěšené situace v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním v České republice je transformace celého systému.
Poskytovatelé služeb, uživatelé a rodinní příslušníci představují tři symbolické pilíře, na kterých Platforma stojí.

Aktuality z Platformy

Validity
Platforma
Nevypusť duši

Platforma všem vřele děkuje za spolupráci, v neposlední řadě pak také Zuzaně Durajové.

20.7.2023
Z iniciativy Nadace Validity vzniklo v červenci 2023 písemné podání Výboru OSN pro lidská práva, které bylo zasláno jménem za tímto účelem sdružené koalice NNO: Validity Foundation, Platformy a Nevypusť duši.
Cílem tohoto podání je poskytnout informace o pokračujícím porušování lidských práv nejzranitelnějších osob v zařízeních péče o duševní zdraví v České republice, na které Platforma participuje. Originální verze v angličtině ke stažení je již zveřejněna na webu United Nations Human Rights Treaty Bodies.

SUBMISSION ENG (pdf)
PODÁNÍ ČESKY (WORD)

21.7.2023
Shrnutí podání OSN zveřejnila Zuzana Durajová, právnička v oblasti duševního zdraví a zdravotního postižení, na své sociální síti Linked-In
„Rozhodnutí české vlády zrušit používání síťových lůžek považujeme za krok k ochraně důstojnosti a integrity lidí s psychosociálním postižením. V roce 2023 je to však spíše jen malý krůček než skok.“

Bylo mi potěšením spolupracovat se Šárkou Duškovou z Nadačního fondu Validity, Marií Salomonovou z Nevypusť Duši a Jarkou Jones a Jitkou Styblíkovou z Platformy pro transformaci péče o duševní zdraví na následném podání Výboru OSN pro lidská práva týkajícím se Česka.
Přestože došlo k určitému pozitivnímu vývoji směrem k lepšímu zacházení s lidmi v ústavech duševního zdraví, musí Česko udělat více pro splnění svých mezinárodních závazků v oblasti lidských práv.
– síťová lůžka jsou zakázána, ale zdá se, že celkové používání omezovacích prostředků ve většině velkých psychiatrických zařízení neklesá,
– stát se zatím nezavázal k plánu na péči o duševní zdraví zcela bez donucovacích prostředků,
– závažné případy špatného zacházení zůstávají nepotrestány a nejzranitelnější oběti mají jen málo možností, jak se domoci nápravy,
– stále neexistuje nezávislý a pravidelný kontrolní mechanismus pro psychiatrická zařízení.

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví

18.04.2023 Platforma zasílá otevřený dopis ministrovi zdravotnictví
Otevřeným dopisem se ohrazujeme proti nešťastným vyjádřením, které poskytl ministr zdravotnictví pan Vlastimil Válek v rozhovoru uveřejněném 1. března 2023 v DeníkuN. Zde je naskenovaný výňatek ze zmíněného rozhovoru a zde je náš otevřený dopis s výhradami proti ministrovým tvrzením.  Kopii dopisu jsme zaslali předsedovi Vlády ČR, předsedovi Senátu ČR, předsedkyni Poslanecké sněmovny ČR, ministru práce a sociálních věcí, tajemnici Národní rady pro duševní zdraví,  České tiskové kanceláři a Deníku N.

otevřený dopis ministrovi zdravotnictví

Na vyjádření ministra Válka reagovaly otevřenými dopisy i další subjekty: Aliance center duševního zdraví, Zástupci osob  s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a Asociace komunitních služeb.

Aliance CDZ
Lidé se zkušeností s DO
Asociace komunitních služeb

Na otevřené dopisy reagovala média DeníkN , (18.4.23) Zdravotnický deník, (26.3.23) Radiožurnál (rozhlas.cz) a (26.3.23) iROZHLAS.

Zajímavosti z Platformy

Další zajímavosti z Platformy

Historie Platformy

Vznik Platformy se datuje do roku 2012. Ustavujícím dokumentem se stala Deklarace platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR, která byla vydaná 19. června 2012. Zakladatelskými organizacemi Platformy jsou: Fokus Praha, Sympathea, AKS.

FOKUS Praha
Sympathea
Asociace komunitních služeb

Stanovy Platformy

Deklarace Platformy

Deklarace Platformy

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Členové Platformy

Členem Platformy jsou zástupci odborných společností, poskytovatelé služeb, pacientské a rodičovské organizace jakož i jednotlivci. Zastupují široké portfolio odborností, zájmů a pohledů na současnou péči o lidi s duševním onemocněním. Členové Platformy na základě sdílení a výměny zkušeností usilují o zlepšení situace lidí s duševním onemocněním a veřejně upozorňují na slabá místa péče o duševní zdraví.

Členství v Platformě

  • Členem Platformy se může stát právnická i fyzická osoba
  • Členství přináší možnost pravidelného setkávání se širokou multidisciplinární platformou z oblasti péče o duševní zdraví, která je složena z uživatelů, poskytovatelů služeb, rodičů, doktorů, psychiatrů, zástupců samosprávy a státní správy a dalších
  • Členové se podílí na procesu zaměřeném na to, aby psychiatrická péče byla přístupnější a dostupnější všem lidem. A aby středem systému byli klienti a byly brány na zřetel jejich potřeby. Totéž platí i o rodičích a dalších skupinách.
  • Nikdo za členů nemá výhradní právo na jediný pravdivý názor, různorodost názorů přispívá k optimálnímu směrování péče
  • Členství v Platformě není nárokové.
  • Nezbytnou podmínkou členství je přihlášení se k principům  a Deklaraci Platformy pro transformaci.
  • Vyplnit formulář pro fyzické osoby nebo formulář pro právnické osoby s předběžnou přihláškou v elektronické podobě. Na základě této předběžné přihlášky a případných dalších vyžádaných dokumentů bude rozhodovat výbor platformy o přijetí či nepřijetí nového člena.
  • Vyplnit formulář ve formátu Word a zaslat ho naskenovaný na adresu  koordinator@platformaprotransformaci.cz nebo poštou na adresu: Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví, z. s., Bulharská 26, 101 00 Praha 10 – Vršovice
  • Zaplacením ročního členského poplatku ve výši 200 Kč pro fyzickou osobu a 1000 Kč pro právnickou osobu.
chci se stát členem (fyzická osoba)
chci stáhnout přihlášku (fyzická osoba)
chci se stát členem (právnická osoba)
chci stáhnout přihlášku (právnická osoba)
Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví
Email na koordinátorku Platformy: koordinator@platformaprotransformaci.cz
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Share This