Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví je seskupení zástupců odborných společností, poskytovatelů služeb, pacientských a rodičovských organizací jakož i jednotlivců, kteří jsou přesvědčeni, že jediným řešením neutěšené situace v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním v České republice je transformace celého systému.
Poskytovatelé služeb, uživatelé a rodinní příslušníci představují tři symbolické pilíře, na kterých Platforma stojí.

Zajímavosti z Platformy

24.11.2022 se koná neformální setkání členů Platformy s Mgr. Zuzanou Durajovou
S paní Durajovou, právničkou z Kanceláře veřejného ochránce lidských práv, odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením, si budeme povídat o stavu dodržování zákonů v oblasti lidských práv u osob s duševním onemocněním, a to zejména v nemocnicích a institucích. Nyní připravujeme soubor aktuálně platných zákonů týkajících se lidských práv osob s DO, který bude k dispozici zde na webu.

12.10.2022 | Dokumentární cyklus PÉČE O DUŠI
Jak vypadá realita života s duševním onemocněním? Příběhy lidí, kteří své diagnózy překonali a umí s nimi plnohodnotně žít. Devítidílný dokument běží na ČT2 od 12.10.2022. Vyrobila ho Tvůrčí producentská skupina Aleny Müllerové a režíroval Jiří Podlipný. Můžete ho zhlédnout i na internetovém vysílání nebo si ho poslechnout jako podcast. Členové Platformy, kteří už dokument viděli nebo slyšeli, ho určitě doporučují.

Stigma je horší než samotné duševní onemocnění.

10.10.2022 | Stigma je horší než samotné duševní onemocnění
U příležitosti Světového dne duševního zdraví vydává nejprestižnější medicínský časopis The Lancet obsáhlou studii věnovanou stigmatizaci a diskriminaci v oblasti duševního zdraví. Doporučení jsou výsledkem spolupráce desítek lidí se zkušeností, výzkumníků a dalších specialistů. Na takzvané Lancet Commission (dále jen komise) se významně podíleli také čeští odborníci z Národního ústavu duševního zdraví. Článek je zde.

Další zajímavosti z Platformy

Historie Platformy

Vznik Platformy se datuje do roku 2012. Ustavujícím dokumentem se stala Deklarace platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR, která byla vydaná 19. června 2012. Zakladatelskými organizacemi Platformy jsou: Fokus Praha, Sympathea, AKS.

FOKUS Praha
Sympathea
Asociace komunitních služeb

Stanovy Platformy

Deklarace Platformy

Deklarace Platformy

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Členové Platformy

Členem Platformy jsou zástupci odborných společností, poskytovatelé služeb, pacientské a rodičovské organizace jakož i jednotlivci. Zastupují široké portfolio odborností, zájmů a pohledů na současnou péči o lidi s duševním onemocněním. Členové Platformy na základě sdílení a výměny zkušeností usilují o zlepšení situace lidí s duševním onemocněním a veřejně upozorňují na slabá místa péče o duševní zdraví.

Členství v Platformě

  • Členem Platformy se může stát právnická i fyzická osoba
  • Členství přináší možnost pravidelného setkávání se širokou multidisciplinární platformou z oblasti péče o duševní zdraví, která je složena z uživatelů, poskytovatelů služeb, rodičů, doktorů, psychiatrů, zástupců samosprávy a státní správy a dalších
  • Členové se podílí na procesu zaměřeném na to, aby psychiatrická péče byla přístupnější a dostupnější všem lidem. A aby středem systému byli klienti a byly brány na zřetel jejich potřeby. Totéž platí i o rodičích a dalších skupinách.
  • Nikdo za členů nemá výhradní právo na jediný pravdivý názor, různorodost názorů přispívá k optimálnímu směrování péče
  • Členství v Platformě není nárokové.
  • Nezbytnou podmínkou členství je přihlášení se k principům  a Deklaraci Platformy pro transformaci.
  • Vyplnit formulář pro fyzické osoby nebo formulář pro právnické osoby s předběžnou přihláškou v elektronické podobě. Na základě této předběžné přihlášky a případných dalších vyžádaných dokumentů bude rozhodovat výbor platformy o přijetí či nepřijetí nového člena.
  • Vyplnit formulář ve formátu Word a zaslat ho naskenovaný na adresu  koordinator@platformaprotransformaci.cz nebo poštou na adresu: Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví, z. s., Bulharská 26, 101 00 Praha 10 – Vršovice
  • Zaplacením ročního členského poplatku ve výši 200 Kč pro fyzickou osobu a 1000 Kč pro právnickou osobu.
chci se stát členem (fyzická osoba)
chci stáhnout přihlášku (fyzická osoba)
chci se stát členem (právnická osoba)
chci stáhnout přihlášku (právnická osoba)
Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví
Email na koordinátorku Platformy koordinator@platformaprotransformaci.cz
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Share This