Z iniciativy Nadace Validity vzniklo v červenci 2023 písemné podání Výboru OSN pro lidská práva, které bylo zasláno jménem za tímto účelem sdružené koalice NNO: Validity Foundation, Platformy a Nevypusť duši.

Cílem tohoto podání je poskytnout informace o pokračujícím porušování lidských práv nejzranitelnějších osob v zařízeních péče o duševní zdraví v České republice. Originální verze v angličtině ke stažení je již zveřejněna na webu United Nations Human Rights Treaty Bodies.

SUBMISSION eng .PDF

PODÁNÍ česky .doc

Shrnutí podání OSN zveřejnila Zuzana Durajová, právnička v oblasti duševního zdraví a zdravotního postižení, na své sociální síti Linked-In
„Rozhodnutí české vlády zrušit používání síťových lůžek považujeme za krok k ochraně důstojnosti a integrity lidí s psychosociálním postižením. V roce 2023 je to však spíše jen malý krůček než skok.“

Bylo mi potěšením spolupracovat se Šárkou Duškovou z Nadačního fondu Validity, Marií Salomonovou z Nevypusť Duši a Jarkou Jones a Jitkou Styblíkovou z Platformy pro transformaci péče o duševní zdraví na následném podání Výboru OSN pro lidská práva týkajícím se Česka.
Přestože došlo k určitému pozitivnímu vývoji směrem k lepšímu zacházení s lidmi v ústavech duševního zdraví, musí Česko udělat více pro splnění svých mezinárodních závazků v oblasti lidských práv.
– síťová lůžka jsou zakázána, ale zdá se, že celkové používání omezovacích prostředků ve většině velkých psychiatrických zařízení neklesá,
– stát se zatím nezavázal k plánu na péči o duševní zdraví zcela bez donucovacích prostředků,
– závažné případy špatného zacházení zůstávají nepotrestány a nejzranitelnější oběti mají jen málo možností, jak se domoci nápravy,
– stále neexistuje nezávislý a pravidelný kontrolní mechanismus pro psychiatrická zařízení.

Validity
Validity
Nevypusť duši
Nevypusť duši
Platforma
Platforma