XIII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

XIII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP se konal 4.-6. října 2020 v Mikulově díky epidemickým opatřením vlády, včetně vyhlášení nouzového stavu a omezení setkávání, v on-line podobě. Za Platformu se zúčastnili Zbyněk Roboch: VÝZVY A ÚSKALÍ REFORMY PÉČE O DUŠEVNÍ...

Stanovisko AKS a FOKUS

Prohlášení Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví a FOKUS ČR, z. s. ke stanovisku k deinstitucionalizaci, které společně vydaly APSS ČR, NRZP ČR a Rada seniorů ČR dne 11. 9. 2020 Asociace komunitních služeb a FOKUS ČR zastřešují 45 organizací,...

Stanovisko APSS a NRZP k deinstitucionalizaci

Poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb se shodli na posledním stanovisku k DEINSTITUCIONALIZACI 11.09.2020 Zástupci poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR), zástupci osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) a zástupci seniorů (RS ČR) vydávají společné stanovisko...

Výroční členská schůze

Na začátku měsíce května proběhla členská schůze, která schválila výroční zprávy za roky 2017 a 2018. V rámci schůze bylo řešeno směřování Platformy pro nejbližší období.
Share This