Platforma pro transformaci péče o lidi s duševním onemocněním je seskupením zástupců odborných společností, poskytovatelů služeb, pacientských a rodičovských organizací jakož i jednotlivců, kteří jsou přesvědčeni, že jediným řešením neutěšené situace v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním v České republice je transformace celého systému. Oddalování systematicky a cíleně prováděné transformace zvyšuje riziko zanedbání péče o vážně duševně nemocné.

Ustavujícím dokumentem je Deklarace platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR vydaná 19. června 2012.

ČLENOVÉ PLATFORMY

Myroslava Bubela – Green Doors
Mgr. Josef Gabriel
Jan Jaroš – Spolek Kolumbus
MUDr. Martin Jarolímek – Sanatorium Ondřejov

 

Mgr. Aleš Lang – AKS
Pavel Novák – Fokus
MUDr. Ondřej Pěč – Klinika ESET
MUDr. Jan Pffeifer

 

Mgr. Jana Poljaková – Sympathea
Mgr. Jitka Styblíková – VIDA
Mgr. Pavel Říčan – CMHCD

AKTUÁLNĚ