Text prohlášení Platformy, který byl zaslán předsedovi vlády v lednu 2017.

Prohlášení Platformy leden 2017