Jak vlastně definovat pojem deinstitucionalizace.

Dokument Deinstitucionalizace od kolegy Pfeiffera považuejeme za velmi výstižný.