V dubnu 2021 došlo ve Stanovách Platformy ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, které se týkají zejména funkce a kompetencí výboru Platformy.