Poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb se shodli na posledním stanovisku k DEINSTITUCIONALIZACI.

11.09.2020

Zástupci poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR), zástupci osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) a zástupci seniorů (RS ČR) vydávají společné stanovisko k deinstitucionalizaci sociálních služeb v České republice.

Jde o významný materiál, protože právě shoda uživatelů sociálních služeb a poskytovatelů sociálních služeb je v oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb klíčová. Dokument podpořili osobnosti z akademické obce a uznávaní a erudovaní odborníci v oblasti sociální politiky a sociálního zabezpečení. Kritický pohled a podpora dokumentu právě ze strany těchto významných odborníků podtrhují relevantnost tohoto dokumentu, resp. společného stanoviska.

Celé znění Stanoviska naleznete zde.