Na začátku měsíce května proběhla členská schůze, která schválila výroční zprávy za roky 2017 a 2018. V rámci schůze bylo řešeno směřování Platformy pro nejbližší období.