XIII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP se konal 4.-6. října 2020 v Mikulově díky epidemickým opatřením vlády, včetně vyhlášení nouzového stavu a omezení setkávání, v on-line podobě. Za Platformu se zúčastnili Zbyněk Roboch a Jana Poljaková.

Zbyněk Roboch
VÝZVY A ÚSKALÍ REFORMY PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Z POHLEDU LIDÍ SE ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Jaké jsou nové výzvy a úskalí reformy péče o duševní zdraví? Co se již povedlo? To vše z pohledu lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

Zbyněk Roboch – Výzvy a úskalí reformy péče o duševní zdraví z pohledu lidí se zkušeností s duševním onemocněním

Jana Poljaková
ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOST – ZDROJ ZPLNOMOCNĚNÍ PRO PEČUJÍCÍ O LIDI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
„Pomoci svým blízkým s duševním onemocněním mohou nejefektivněji rodinní příslušníci, kteří nezapomínají žít svůj život – s přáteli, koníčky, zájmy, kulturou, cestováním, připravení na opakujícími se krize“, jak praví německá autorka knihy „Sebeobětování není řešení“ Janine Berg-Peer. Stejná autorka napsala také knihu „Moderování svépomocných skupin“, ve které jsou užitečné návody k vytváření, udržení a rozvíjení svépomocných organizací. K vytvoření silné organizace je třeba zplnomocnění členů, posílení jejich sebevědomí a hledání životní rovnováhy i v těžkých podmínkách péče o osobu s duševním onemocněním. Janine Berg-Peer byla hostem loňského listopadového semináře organizovaného CRPDZ a SYMPATHEOU, o.p.s. pro neformální pečovatele. Obě její knihy byly přeloženy do češtiny a chystáme ještě překlad dalších dvou jejích knih: „Schizofrenie je svinstvo, mami“ o životě a zkušenostech s její dcerou, trpící schizofrenií, a „Kdo dříve plánuje, nemusí být hned mrtvý“ o přípravě na stáří. Setkání s Janine Berg-Peer mělo u rodičů velký ohlas a bylo pro ně velmi posilující a inspirujicí. Zúčastnili se jej neformální pečovatelé z celé republiky. Myšlenky z tohoto setkání a z jejích knih, jakož i metoda LEAP z knihy amerického psychiatra Xaviera Amadora „Nic mi není, pomoc nepotřebuji“ jsou obsahem Janina příspěvku na sjezdu.

Jana Poljaková – ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOST – ZDROJ ZPLNOMOCNĚNÍ PRO PEČUJÍCÍ O LIDI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM